Vogelgriep in Voorthuizen,Lunteren en Barneveld

Vogelgriep in Voorthuizen,Lunteren en Barneveld

 • Op 19 april is er vogelgriep geconstateerd in Voorthuizen (en op 20-04 wederom in Lunteren.)
 • Op 15 april is er vogelgriep geconstateerd in Barneveld.
 • En op 12 april is er vogelgriep geconstateerd in Lunteren III.

In Barneveld en Lunteren is, voor de derde keer vogelgriep uitgebroken. Per 21 april 2021 zijn er nieuwe EU regels van kracht. Door de nieuwe regels zijn er ook consequenties voor de duivenliefhebbers en inkorflokalen binnen de drie en tien kilometer zone.

Voor de volledige tekst zie site NPO en de website van het ministerie van LNV

De consequenties zijn:

Drie en 10 kilometer zone.

Er mogen geen vogels (dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie en tien kilometer zone. De liefhebbers die wonen binnen deze gebieden kunnen niet inkorven voor wedvluchten of africhtingen en tentoonstellingen.

Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht zijn verboden binnen de drie en tien kilometer zone. lokalen binnen dit gebied kunnen dus niet gebruikt worden voor inkorvingen en tentoonstellingen.

De aanvullende lijst met getroffen liefhebbers :

 • P. Verbree Putten
 • P.G. v.d. Bosch Barneveld
 • W. van de Hoek Putten
 • A. Dokter Putten
 • H.J. Ligtermoet Putten
 • M. Kieft       Putten     
 • Berry van de Krol      Putten    
 • Nico Doppenberg   Putten     
 • H. van de Kraats   Putten     
 • Robin Simon      Voorthuizen
 • Ria Berkhof-Van Geerenstein  Voorthuizen
 • M. van der Haar   Voorthuizen
 • H.J. van der Haar    Voorthuizen
 • J. van de Vis     Voorthuizen
 • J. van Geerenstein   Voorthuizen
 • J. Doppenberg Jr     Voorthuizen
 • K. van Geerenstein-V.D.Brink Voorthuizen
 • C. Suur     Voorthuizen
 • M.C. Gosen    Voorthuizen
 • H. Simon    Voorthuizen
 • J. van der Kamp  Voorthuizen
 • G.M. Simon      Voorthuizen
 • E.A.Bronkhorst    Voorthuizen
 • D. van der Haar    Voorthuizen
 • Comb. Simon     Voorthuizen
 • H.J. van der Haar & Zn  Voorthuizen
 • H.W. van Essen Barneveld
 • R.H. Lippelt Barneveld
 • J. van Veldhuizen Barneveld
 • Johan Methorst Barneveld
 • C.J. van Iwaarden Barneveld
 • D. Deij Barneveld
 • H. MorrenBarneveld
 • H. Dokter Kootwijkerbroek
 • Everard Kampert Kootwijkerbroek
 • E. Kampert Sr. Kootwijkerbroek

De Vereniging in Voorthuizen mag geen gebruik maken van hun inkorflokaal

De leden van Voorthuizen die buiten het besmettingsgebied vallen verzoeken wij contact op te nemen met hun dichtstbijzijnde inkorfgelegenheid.

Wij gaan ervan uit dat liefhebbers en verenigingen hun verantwoordelijkheid nemen in deze en zich aan de regels houden.

Wij verzoeken de verenigingen tevens te controleren of deze lijst compleet is en eventuele aanpassingen aan ons door te geven.

Mocht er iets veranderen dan melden wij dit z.s.m.

Binnen afdeling 7 betekent dit dat bovenstaande liefhebbers niet mogen deelnemen aan de wedvluchten of africhtingen:

M.b.t. kampioenschappen: voor de Regio als vereniging geld dezelfde regeling zoals die geldt voor de afdeling.
Voorbeeld: stel er zijn 6 vitesse vluchten en je kunt er aan 2 niet meedoen, dan krijg je voor die 2 vluchten gemiddelde punten van de resultaten gescoord in de 4 andere vitesse vluchten. Je moet er dan wel minimaal aan 2 hebben deelgenomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.